Råtorpet Konsult

Om Råtorpet Konsult

Råtorpet Konsult står för erfarenhet och kompetens och representerar över 20 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen.


Råtorpet Konsult erbjuder interimstjänster för ledande befattningar och konsulttjänster inom verksamhetsutveckling, fastighetsutveckling och projektledning.


Råtorpet är en del av samhällsbyggandet och din rådgivare i fastighetsprocessen, från utvärdering av den första idén till färdigställt projekt.

Affären och lönsamheten står ofta i centrum.


Uppdragen genomförs i samverkan och i nära dialog med dig som beställare. Framgång nås genom att skapa ett engagemang hos alla berörda och en tät dialog.


Kunden är ofta en byggherre, fastighetsutvecklare, beställarorganisation, fastighetsägare, investerare eller en organisation med ett stort lokalbestånd.


Råtorpet verkar från Stockholm men kan ta uppdrag över hela landet.

Tjänster


Verksamhetsutveckling

Stöd till ledningsgrupper i att ta verksamheten vidare 


Interimstjänster

VD

- Operativ chef / COO

- Projektchef

- Projektuvecklingschef


Styrelseuppdrag

Konsulttjänster


Byggprojektledning

Upphandlingar

Projektutveckling

Förstudier

Investeringsanalyser

Exploateringsanalyser

Due Diligence


JOHAN ARVIDSSON

Grundare och konsult

JOHAN ARVIDSSON

Grundare och konsult


En rutinerad chef och projektledare med erfarenhet från ett flertal ledande befattningar och en omfattande projektportfölj.Omdömen


Johan är i grunden en väldigt positiv person som tillför energi i projektteamet. Han har en bred kompetens inom sitt gebit, strukturerad i sitt arbetssätt och tydlig i sin kommunikation. Johan har god förmåga att agera både som ledare och medlem i ett team.


Har lätt för att leda och involvera andra i arbetet.


Kundorienterad och ser det vidare perspektivet i affären.


Ärlig och pålitlig.

Kontakta oss